VGMdb

CHz's Lists

Filter

Previous 25Next 25
 • 17.02.22 05:00pm
  Ripple no Tamago Original Drama & Soundtrack KDSD-00011
  • album titles
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Ripple no Tamago Original Drama & Soundtrack
    リプルのたまご オリジナルドラマ&サウンドトラック
   • OLD VALUE
    Ripple no Tamago Original Drama & Soundtrack
    リプルのたまご オリジナルドラマ&サウンドトラック
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Original Soundtrack, Drama
   • OLD VALUE
    Original Soundtrack, Vocal, Drama
  • composer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    (none)
   • OLD VALUE
    Ripple no Tamago Development Team
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Nobuaki Suenaga, Hideki Ogihara, Daisuke Kishio
   • OLD VALUE
    (none)
 • 12:56am
  pop'n music request best! LC-1700
  • lyricist
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    GUHROOVY, NO+CHIN, Nanacchi, DJ YOSHITAKA, Tatsuya Furukawa, Reiji Okii, Yoshihiko Koezuka, Shunsuke Kida, ToMo K., Erika Mochizuki, D-crew, Asako Yoshihiro, Kiyotaka Sugimoto
   • OLD VALUE
    GUHROOVY, NO+CHIN, ななっち, DJ YOSHITAKA, Tatsuya Furukawa, Reiji Okii, Yoshihiko Koezuka, Shunsuke Kida, ToMo K., Erika Mochizuki, D-crew, Asako Yoshihiro, Kiyotaka Sugimoto
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    NO+CHIN, GUHROOVY, Nanacchi, CHiCO, 神田康弘, Yoshihiko Koezuka, Naomile, ToMo K., Erika Mochizuki, MAKOTO, Asako Yoshihiro, Kiyotaka Sugimoto, 鳴川陽介, Keiko Tanaka, Shinji Ushiroda, 96, MOTTIE, Masakazu Morino, Sana, wac
   • OLD VALUE
    NO+CHIN, GUHROOVY, ななっち, CHiCO, 神田康弘, Yoshihiko Koezuka, Naomile, ToMo K., Erika Mochizuki, MAKOTO, Asako Yoshihiro, Kiyotaka Sugimoto, 鳴川陽介, Keiko Tanaka, Shinji Ushiroda, 96, MOTTIE, Masakazu Morino, Sana, wac
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Arcade
 • 17.02.21 09:08pm
  V-RARE SOUNDTRACK 16 - pop'n music 14 FEVER! LC-1566
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Sony PlayStation 2
 • 09:04pm
  cosmos LC-1530
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Vocal, Original Work
   • OLD VALUE
    Original Work
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 12 Iroha, pop'n music 13 Carnival, pop'n music 14 FEVER!, pop'n music 15 ADVENTURE
   • OLD VALUE
    pop'n music 12 Iroha, pop'n music 13 Carnival, pop'n music 14 FEVER, pop'n music 15 ADVENTURE
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade
   • OLD VALUE
    (none)
 • 09:02pm
  D11 DVSP-0036~7
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    beatmania IIDX 8th style, beatmania IIDX 6th style, beatmania IIDX 13 DistorteD, beatmania IIDX 10th style, beatmania IIDX 9th style, beatmania 3rdMIX, beatmania IIDX 11 IIDX RED, beatmania IIDX 12 HAPPY SKY, beatmania, Dance Dance Revolution EXTREME, beatmania IIDX 3rd style, pop'n music 6, beatmania IIDX 5th style
   • OLD VALUE
    beatmaniaIIDX 8th style, beatmaniaIIDX 6th style, beatmaniaIIDX13 DistorteD, beatmaniaIIDX 10th style CS, beatmaniaIIDX 10th style, beatmaniaIIDX 9th style, beatmania 3rdMIX, beatmaniaIIDX11 IIDX RED, beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY, beatmania, Dance Dance Revolution EXTREME CS, beatmaniaIIDX 3rd style, pop'n music 6, beatmaniaIIDX 5th style
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Arcade, Sony PlayStation, Sony PlayStation 2
 • 08:16pm
  Paque Pop Zenbu Iri! PARQUETS pop'n music best LC-1515~6
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 3, pop'n music 4, pop'n music 5, pop'n music 7, pop'n music 9, pop'n music 8, pop'n music 10, pop'n music 11, pop'n music 12 Iroha, pop'n music 13 Carnival
   • OLD VALUE
    Pop'n Music 3, Pop'n Music 4, Pop'n Music 5, Pop'n Music 7, Pop'n Music 9, Pop'n Music 8, Pop'n Music 10, Pop'n Music 11, Pop 'n Music 12: Iroha, Pop 'n Music 13: Carnival
 • 07:34pm
  V-RARE SOUNDTRACK 15 - pop'n music 13 CARNIVAL LC-1499
  • arranger
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    ケイリートレイル, Jun Wakita, Seiya Murai, Tsuyoshi, Masato Matsuda, Attack DMG, ROUTE No.1, Yuki Kume
   • OLD VALUE
    ケイリートレイル, Jun Wakita, Seiya Murai, Tsuyoshi, Masato Matsuda, Attack DMG, 国道一号, Yuki Kume
  • composer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    TOMOSUKE, Jun Wakita, Seiya Murai, Tsuyoshi, Kenji Ito, ROUTE No.1, Jimmy Weckl, Hideo Nishimoto
   • OLD VALUE
    TOMOSUKE, Jun Wakita, Seiya Murai, Tsuyoshi, Kenji Ito, 国道一号, Jimmy Weckl, Hideo Nishimoto
  • lyricist
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    crimm, Jun Wakita, cosmos, Tsuyoshi, ROUTE No.1, 知部源三, Hideo Nishimoto
   • OLD VALUE
    crimm, Jun Wakita, cosmos, Tsuyoshi, 国道一号, 知部源三, Hideo Nishimoto
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Sony PlayStation 2
 • 07:29pm
  V-RARE SOUNDTRACK 13 - pop'n music 12 IROHA LC-1460
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Sony PlayStation 2
 • 07:19pm
  pop'n music 14 FEVER Original Soundtrack LC-1495~7
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Original Soundtrack, Arrangement
   • OLD VALUE
    Original Soundtrack
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 14 FEVER!, pop'n music 12 Iroha, pop'n music 13 Carnival
   • OLD VALUE
    pop'n music 14 FEVER
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Arcade
 • 07:09pm
  Shinkyoku GFCA-161
  • album titles
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Shinkyoku
    神曲
   • OLD VALUE
    Shinkyoku (Remastered)
    【リマスター盤】あさき「神曲」
  • notes
   • STATUS
    Approved
 • 07:06pm
  Shinkyoku LC-1430
  • arranger
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Asaki, Jun Takeuchi
   • OLD VALUE
    Asaki
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX, GuitarFreaks V2 & DrumMania V2, pop'n music 10, GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX, GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX, GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX, pop'n music 12 Iroha
   • OLD VALUE
    GUITARFREAKS 7th Mix, Drummania 6th Mix, GuitarFreaks V2, DrumMania V2, pop'n music 10, GUITARFREAKS 10th Mix, Drummania 9th Mix, GUITARFREAKS 11th Mix, Drummania 10th Mix, pop'n music 12, pop'n music 16 PARTY♪
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Asaki, Taro Yoshida, Jun Takeuchi, Hirofumi Sasaki, Kuniyo Fukami, Kaori Takahashi, Toshihiko Nagayama, Jimmy Weckl, JUN-JI, TOMOSUKE
   • OLD VALUE
    Asaki
 • 06:58pm
  V-RARE SOUNDTRACK 11 - pop'n music 11 LC-1409
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 11, pop'n music Best Hits!, DANCE 86.4 FUNKY RADIO STATION
   • OLD VALUE
    pop'n music 11
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Sony PlayStation 2
 • 06:54pm
  good-cool ultra expander GCDS-042
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Original Soundtrack, Arrangement, Original Work
   • OLD VALUE
    Original Soundtrack
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    beatmania IIDX 7th style, beatmania IIDX 9th style, beatmania IIDX 10th style, pop'n music 10, pop'n music 8, pop'n music 9, pop'n music 12 Iroha, beatmania IIDX 11 IIDX RED, beatmania IIDX 8th style
   • OLD VALUE
    beatmania & pop'n music
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade
   • OLD VALUE
    (none)
 • 06:49pm
  V-RARE SOUNDTRACK 10 - beatmaniaIIDX 9th style LC-1369
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    beatmania IIDX 9th style, Dance Dance Revolution EXTREME, beatmania IIDX 8th style
   • OLD VALUE
    beatmania IIDX 9th style, pop'n music 10 CS
 • 06:45pm
  TËЯRA RËVOLUTIØN LC-1364~5
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX, DDRMAX2 Dance Dance Revolution 7thMIX, pop'n music 8, pop'n music 12 Iroha, beatmania IIDX 11 IIDX RED, GUITATFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX, beatmania IIDX 8th style, pop'n music 10, ee'MALL, pop'n music 9, Dance Dance Revolution 4thMIX, beatmania IIDX 10th style, GuitarFreaks V & DrumMania V
   • OLD VALUE
    GuitarFreaks 11th Mix, DrumMania 10th Mix, DDRMAX2, pop'n music 8, pop'n music 12 Iroha, beatmania IIDX 11 IIDX RED, GuitarFreaks 10th Mix, DrumMania 9th Mix, beatmania IIDX 8th Style, pop'n music 10, ee'MALL, pop'n music 9, Dance Dance Revolution 4th Mix, beatmania IIDX 10th Style, GuitarFreaksV, DrumManiaV
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade
   • OLD VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
 • 06:25pm
  honey moon POCE-7330
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 12 Iroha, beatmania IIDX 4th style
   • OLD VALUE
    pop'n music, beatmania
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    (none)
 • 06:23pm
  Beat Freaks 01
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    beatmania, pop'n music 11, beatmania APPEND GOTTAMIX2: Going Global, beatmania IIDX 4th style, Dance Dance Revolution, pop'n music 10, GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX, beatmania IIDX 11 IIDX RED, beatmania IIDX 9th style
   • OLD VALUE
    beatmania, Pop'n Music 11, Beatmania GOTTAMIX 2, Beatmania IIDX 4th Style, Dance Dance Revolution, Pop'n Music 10, Guitar Freaks 11th Mix & drummania 10th Mix, Beatmania IIDX 11 IIDX RED, Beatmania IIDX 9th Style
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation
   • OLD VALUE
    Arcade
 • 06:14pm
  V-RARE SOUNDTRACK 9 - pop'n music 10 LC-1350
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 10, pop'n music Best Hits!
   • OLD VALUE
    pop'n music 10
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Sony PlayStation 2
 • 06:04pm
  ~pop'n music artist collection~ 2Days - Days Gokochi KOLA-077
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arrangement, Vocal, Original Work
   • OLD VALUE
    Vocal
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 8, pop'n music 9
   • OLD VALUE
    Pop'n Music Series
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    (none)
 • 06:00pm
  D7 OTHER MIXTURE DVSP-0019
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX, Dance Dance Revolution 5thMIX, GUITARFREAKS 2ndMIX APPEND, pop'n music 5, beatmania GB, pop'n music 3, GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX, drummania 2ndMIX, Dance Dance Revolution 2ndMIX, pop'n music 10
   • OLD VALUE
    drummania, guitar freaks, Dance Dance Revolution, pop'n music, beatmania GB
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Nintendo Game Boy Color, Sony PlayStation
   • OLD VALUE
    Arcade, Nintendo Game Boy Color, Sony PlayStation, Sony PlayStation 2
 • 05:55pm
  Anettai Maji-SKA Bakudan featuring MAKI LC-1307
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX, pop'n music 7, ee'MALL, GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX, pop'n music 11, pop'n music 8, pop'n music 6, GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX, pop'n music 9, GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX, GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX
   • OLD VALUE
    GuitarFreaks & DrumMania series, pop'n music series
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade
   • OLD VALUE
    (none)
 • 01:02am
  pop'n music Vocal Best 5 KOLA-063
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arrangement, Vocal
   • OLD VALUE
    Original Soundtrack
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 8, pop'n music 10, pop'n music 9, pop'n music 6, GUITARFREAKS 7thMIX, drummania 6thMIX
   • OLD VALUE
    pop'n music series
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Arcade, Sega Dreamcast
 • 12:43am
  pop'n music 9 Soundtracks KMJ-00025
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
 • 12:42am
  V-RARE SOUNDTRACK 7 - pop'n music 9 CM-1797
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 9, pop'n music 10, pop'n music 8
   • OLD VALUE
    pop'n music 9
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade, Sony PlayStation 2
   • OLD VALUE
    Sony PlayStation 2
 • 12:40am
  pop'n music artists X'mas Songs KOLA-053
  • game
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    pop'n music 7, pop'n music 9
   • OLD VALUE
    Pop'n Music Series
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Sana, Yumeto, Kiyomi Kumano, MAKI, Manami Fujino, Hideo Suwa, Freddy Hatae, Atsushi Shindo, Mickin', School, lala moore, Nazo² Suzuki
   • OLD VALUE
    Sana, Yumeto, Kiyomi Kumano, MAKI, Manami Fujino, Hideo Suwa, Freddy Hatae, Atsushi Shindou, Mickin', School, lala moore, Nazo² Suzuki
  • platform
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcade
   • OLD VALUE
    (none)
Previous 25Next 25
Generated in 0.80 seconds