VGMdb
Discuss | Edit Square F.F.VI Kaihatsu Staff (Unit)
スクウェアF.F.VI開発スタッフ
Submitted by Cedille on Oct 29, 2009 07:12 AM
Formed
Not available
Members
Akiyoshi Masuda
Akiyoshi Ota
Eiji Nakamura
Hideo Minaba
Hidetoshi Kezuka
Hironobu Sakaguchi /
Hiroshi Harata
Hiroyuki Ito /
Kaori Tanaka
Kazuhiro Okawa
Kazuko Shibuya
Kazumi Mitome /
Keisuke Matsuhara
Ken Narita
Koyoshi Yoshii
Masahiro Nakajima
Minoru Akao /
Mitsuo Ogura
Nobuo Uematsu /
Nobuyuki Ikeda
Satoshi Ogata
Shinichiro Hamasaka
Shun Okubo
Takaharu Matsuo
Takamichi Shibuya
Tetsuya Nomura /
Tetsuya Takahashi /
Tomomi Inazawa
Tsukasa Fujita
Yasumasa Okamoto
Yasunori Orikasa
Yasuyuki Hasebe
Yoshinori Kitase /
Yoshitaka Hirota /
Yusuke Naora
Yutaka Odaira
Credited works
1 albums in database
Credits
1 performer

Notes

Producer: Hironobu Sakaguchi
Directer: Yoshinori Kitase, Hiroyuki Ito
Main Programmer: Ken Narita, Koyoshi Yoshii
Graphic Directer: Tetsuya Takahashi, Kazuko Shibuya, Hideo Minaba, Tetsuya Nomura
Music: Nobuo Uematsu
Battle Planner: Yasuyuki Hasebe, Akiyoshi Ota
Event Planner: Tsukasa Fujita, Keisuke Matsuhara
Effect Programmer: Hiroshi Harata, Satoshi Ogata
Battle Programmer: Akihiro Yamaguchi
Sound Programmer: Minoru Akao
Effect Graphic Designer: Hirokatsu Sasaki
Field Graphic Designer: Takaharu Matsuo, Yusuke Naora, Nobuyuki Ikeda, Tomomi Inazawa, Kaori Tanaka, Takamichi Shibuya, Shinichiro Hamasaka, Akiyoshi Masuda, Hidetoshi Kezuka
Monster Graphic Designer: Kazuhiro Okawa
Sound Engineer: Eiji Nakamura
Sound Effect: Kazumi Mitome, Yoshitaka Hirota, Yasumasa Okamoto, Shun Okubo
System Engineer: Masahiro Nakajima, Mitsuo Ogura, Yasunori Orikasa, Yutaka Odaira


Added
Oct 29, 2009 07:11 AM
Edited
Mar 21, 2011 04:24 AM
Page traffic
6299 visitors
Page built in
0 seconds