VGMdb
Most Credited Artists
Rank Artist Name # Credits
41Shinji Orito748
42Akihiko Yamaguchi747
43Tomoyuki Asakawa745
44Tomoki Kikuya735
45Toshimichi Isoe731
46Satoshi Yaginuma727
47Cher Watanabe723
48Masami Okui722
49rino721
50Takeo Watanabe709
51Shinji Hosoe705
52U2 Akiyama705
53Hironobu Asano700
54Satoshi Shoji696
55Koichi Sugiyama693
56ryo693
57Yui Sakakibara690
58MANYO684
59Yuriko Mori679
60Shota Horie678
Showing results 41 to 60 of 34736