VGMdb
Highest Rated Artists (20 vote minimum)
Rank Artist Name Rating (#votes)
1Taichi Hikida4.96 (24)
2Castro Satoshi4.96 (70)
3Jen Bird4.96 (70)
4Sae Otsuka4.93 (23)
5Rimi Nishimoto4.93 (23)
6Poppin'Party4.93 (22)
7Kou Nakamura4.9 (26)
8Brian Masterson4.9 (87)
9Hiroyuki Fukushima4.89 (80)
10Takayuki Yoshimura4.89 (79)
11Tetsuo Tozawa4.89 (79)
12Mitsuhiro Kojima4.89 (79)
13Miyuki Ohnishi4.89 (79)
14Nio Taguchi4.89 (79)
15Hiroki Kadowaki4.89 (79)
16Yohta Minakami4.89 (79)
17Nonoka Ishii4.89 (79)
18Yousuke Mochida4.89 (92)
19Meiko Nakahara4.88 (29)
20Tomoyuki Otake4.88 (29)
Showing results 1 to 20 of 9644