VGMdb
Highest Rated Artists (20 vote minimum)
Rank Artist Name Rating (#votes)
1Taichi Hikida4.95 (21)
2Tomoyuki Otake4.9 (25)
3Akihito Okawa4.88 (24)
4Nostalgic Orchestra4.87 (28)
5Meiko Nakahara4.85 (24)
6Kazusou Oda4.85 (23)
7Sugiyama4.84 (25)
8Shobon4.84 (31)
9Sakurakou K-ON Bu4.83 (24)
10Peter Anthony Smith4.83 (24)
11Yukiko Sugihara4.83 (29)
12Masato Katori4.83 (26)
13Jun Ishida4.81 (24)
14Keita Miyoshi4.81 (21)
15Kanako Miyamoto4.8 (22)
16Naomi OriKasa4.79 (21)
17Yuki Hayashi4.79 (512)
18Hitomi Tohyama4.78 (30)
19Ayaka Toki4.78 (23)
20BROADWAY4.78 (32)
Showing results 1 to 20 of 8967