VGMdb
Highest Rated Artists (20 vote minimum)
Rank Artist Name Rating (#votes)
1Taichi Hikida4.96 (24)
2Jen Bird4.96 (68)
3Castro Satoshi4.96 (68)
4Sae Otsuka4.93 (22)
5Rimi Nishimoto4.93 (22)
6Poppin'Party4.93 (21)
7Kou Nakamura4.9 (26)
8Brian Masterson4.89 (85)
9Hiroyuki Fukushima4.88 (78)
10Mitsuhiro Kojima4.88 (77)
11Takayuki Yoshimura4.88 (77)
12Nio Taguchi4.88 (77)
13Tetsuo Tozawa4.88 (77)
14Yohta Minakami4.88 (77)
15Hiroki Kadowaki4.88 (77)
16Nonoka Ishii4.88 (77)
17Miyuki Ohnishi4.88 (77)
18Meiko Nakahara4.88 (28)
19Tomoyuki Otake4.87 (28)
20Yousuke Mochida4.87 (82)
Showing results 1 to 20 of 9534