VGMdb

Revoc's Lists

Filter

Previous 25Next 25
 • 18.05.23 03:26pm
  Junketsu Kiran ARC-1126
  • arranger
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • catalog
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    ARC-1126
   • OLD VALUE
    ARC1126
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Original Soundtrack, Vocal
   • OLD VALUE
    Original Soundtrack
  • composer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • barcode
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    4988044301269
   • OLD VALUE
    (none)
  • lyricist
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    SHIROU-TSUKIHIKO (Aki Hata, Teppei Okada, Shoji Morifuji)
   • OLD VALUE
    SHIROU-TSUKIHIKO
  • publisher
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcangelo
   • OLD VALUE
    ARCANGELO
 • 03:25pm
  Eien Muzan MFR-1001
  • discs
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    2
   • OLD VALUE
    1
  • notes
   • STATUS
    Approved
 • 03:11pm
 • 02:30pm
  Touhi Oukoku no Densetsu ARC-1114
  • arranger
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • catalog
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    ARC-1114
   • OLD VALUE
    ARC1114
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Vocal, Original Work
   • OLD VALUE
    Original Work
  • composer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • barcode
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    4988044301146
   • OLD VALUE
    (none)
  • lyricist
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    TSUKIHIKO (Aki Hata, Koichi Namiki, Naoyuki Irie, Nobuo Horie, Teppei Okada, Shoji Morifuji)
   • OLD VALUE
    TSUKIHIKO
  • publisher
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcangelo
   • OLD VALUE
    ARCANGELO
 • 02:26pm
  Le Corde Sono Suonate Con le Dita Maledette ARC-1095
  • arranger
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • catalog
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    ARC-1095
   • OLD VALUE
    ARC1095
  • classification
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Vocal, Original Work
   • OLD VALUE
    Original Work
  • composer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • barcode
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    4988044300958
   • OLD VALUE
    (none)
  • lyricist
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Aki Hata
   • OLD VALUE
    (none)
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    TSUKIHIKO (Aki Hata, Koichi Namiki, Naoyuki Irie, Nobuo Horie, Teppei Okada, Shoji Morifuji)
   • OLD VALUE
    TSUKIHIKO
  • publisher
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Arcangelo
   • OLD VALUE
    ARCANGELO
 • 18.05.22 12:53pm
 • 07:24am
 • 07:22am
 • 07:21am
 • 18.05.21 10:48pm
 • 02:29pm
  ECCENTRIC SOUND OF SPIDERMAN COCX-31429
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Columbia Percussion Ensemble (Akira Ishikawa, Kenji Takamizu, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Naoya Matsuoka, 久富演, 熊坂明, Keiko Abe, Yasunori Yamaguchi, Masashi Ono, Alan Zimmerman, Yonosuke Segami, Takeshi Onodera, Larry Sunaga, Takeru Shiraiso, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Kunitoshi Shinohara, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Yukio Etoh, Mitsuru Soma, Takashi Asahi, Shigeo Suzuki, Saburo Ueki, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Kensei Tomeda, Chizuko Tsunoda, Yasuko Seki, Toshiyuki Koumon, Yukio Kaneda, 今岡宏, Noriko Ishioka, Eiichi Tanaka, 栗秋立夫, 古谷万一, Sayaka Kunori, 林勝彦, Junji Suganuma, Toshiki Fujisawa, Mitsuo Yajima, Tomio Yajima), Yuki Hide
   • OLD VALUE
    Columbia Percussion Ensemble (Akira Ishikawa, Kenji Takamizu, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Naoya Matsuoka, 久富演, 熊坂明, Keiko Abe, Yasunori Yamaguchi, Masashi Ono, Alan Zimmerman, Yonosuke Segami, Takeshi Onodera, Larry Sunaga, Takeru Shiraiso, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Kunitoshi Shinohara, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Yukio Etoh, Mitsuru Soma, Takashi Asahi, Shigeo Suzuki, Saburo Ueki, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Kensei Tomeda, Chizuko Tsunoda, 関奏子, Toshiyuki Koumon, Yukio Kaneda, 今岡宏, Noriko Ishioka, Eiichi Tanaka, 栗秋立夫, 古谷万一, Sayaka Kunori, 林勝彦, Junji Suganuma, Toshiki Fujisawa, Mitsuo Yajima, Tomio Yajima), Yuki Hide
 • 02:28pm
  ECCENTRIC SOUND OF SPIDERMAN CQ-7010
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Columbia Percussion Ensemble (Akira Ishikawa, Kenji Takamizu, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Naoya Matsuoka, 久富演, 熊坂明, Keiko Abe, Yasunori Yamaguchi, Masashi Ono, Alan Zimmerman, Yonosuke Segami, Takeshi Onodera, Larry Sunaga, Takeru Shiraiso, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Kunitoshi Shinohara, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Yukio Etoh, Mitsuru Soma, Takashi Asahi, Shigeo Suzuki, Saburo Ueki, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Kensei Tomeda, Chizuko Tsunoda, Yasuko Seki, Toshiyuki Koumon, Yukio Kaneda, 今岡宏, Noriko Ishioka, Eiichi Tanaka, 栗秋立夫, 古谷万一, Sayaka Kunori, 林勝彦, Junji Suganuma, Toshiki Fujisawa, Mitsuo Yajima, Tomio Yajima)
   • OLD VALUE
    Columbia Percussion Ensemble (Akira Ishikawa, Kenji Takamizu, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Naoya Matsuoka, 久富演, 熊坂明, Keiko Abe, Yasunori Yamaguchi, Masashi Ono, Alan Zimmerman, Yonosuke Segami, Takeshi Onodera, Larry Sunaga, Takeru Shiraiso, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Kunitoshi Shinohara, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Yukio Etoh, Mitsuru Soma, Takashi Asahi, Shigeo Suzuki, Saburo Ueki, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Kensei Tomeda, Chizuko Tsunoda, 関奏子, Toshiyuki Koumon, Yukio Kaneda, 今岡宏, Noriko Ishioka, Eiichi Tanaka, 栗秋立夫, 古谷万一, Sayaka Kunori, 林勝彦, Junji Suganuma, Toshiki Fujisawa, Mitsuo Yajima, Tomio Yajima)
 • 09:30am
  Top wo Nerae! Ultra Sound Collection VICL-16
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Noriko Hidaka, Shounen Shoujo Gasshoudan Mizuumi, Kazuki Yao, Rei Sakuma, Maria Kawamura, Norio Wakamoto, Tamio Ohki, Tomomichi Nishimura, Hidenobu Takimoto, Naoki Watanabe, Jun Sumida, Ichiro Nagata, Junko Miyagi, Kohei Tanaka, Eiji Narushima, Jake H. Concepcion, Yoshiaki Tomoda Ensemble (Yoshiaki Tomoda, Mikio Iijima, Toshiro Yokoyama, Ichiyou Anzai, Kazue Seike, Takako Seike, Toshiyuki Takagi, Akihiro Iwamura, Kenichi Yamada, Yutaka Tanaka, Hikaru Yamanaka, Takashi Nagamine, Koichi Suzuki, Kiyoshi Nakagawa, Tadashi Ito, 大野順三, Sayaka Kunori, Haruo Takeuchi, Kazuo Okamoto, Shohei Hirata, Takao Fujita, Yohei Matsuoka, Kazuki Chiba, Teruhiko Saito), Toshio Araki, Nobuo Kato, Kenichiro Hayashi, Yasuo Hirauchi, Sumio Okada, Taro Kiyooka, Sakae Yamada, Nagahisa Kasamatsu, Yasuhiro Okita, Shuhei Kubo, Michiya Koide, Masaharu Ishibashi, Takashi Asahi, Hiroshi Shibayama, Motoe Miyajima, Keiko Yamakawa, Teiko Haruna, Hiroshi Yamaguchi, 中村泰宏, Masao Itou, Tetsuya Ishikawa, 小倉美江, 林剛士, Miho Okamoto, Nobuhiko Okamoto
   • OLD VALUE
    Noriko Hidaka, Shounen Shoujo Gasshoudan Mizuumi, Kazuki Yao, Rei Sakuma, Maria Kawamura, Norio Wakamoto, Tamio Ohki, Tomomichi Nishimura, Hidenobu Takimoto, Naoki Watanabe, Jun Sumida, Ichiro Nagata, Junko Miyagi, Kohei Tanaka, Eiji Narushima, Jake H. Concepcion, Yoshiaki Tomoda Ensemble (Yoshiaki Tomoda, Mikio Iijima, Toshiro Yokoyama, Ichiyou Anzai, Kazue Seike, Takako Seike, Toshiyuki Takagi, Akihiro Iwamura, Kenichi Yamada, Yutaka Tanaka, Hikaru Yamanaka, Takashi Nagamine, Koichi Suzuki, Kiyoshi Nakagawa, Tadashi Ito, 大野順三, 丸里澄, Haruo Takeuchi, Kazuo Okamoto, Shohei Hirata, Takao Fujita, Yohei Matsuoka, Kazuki Chiba, Teruhiko Saito), Toshio Araki, Nobuo Kato, Kenichiro Hayashi, Yasuo Hirauchi, Sumio Okada, Taro Kiyooka, Sakae Yamada, Nagahisa Kasamatsu, Yasuhiro Okita, Shuhei Kubo, Michiya Koide, Masaharu Ishibashi, Takashi Asahi, Hiroshi Shibayama, Motoe Miyajima, Keiko Yamakawa, Teiko Haruna, Hiroshi Yamaguchi, 中村泰宏, Masao Itou, Tetsuya Ishikawa, 小倉美江, 林剛士, Miho Okamoto, Nobuhiko Okamoto
 • 09:29am
  SOUND COLLECTION OF GUNBUSTER VICL-40107~9
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Noriko Sakai, Noriko Hidaka, Rei Sakuma, Shounen Shoujo Gasshoudan Mizuumi, Kazuki Yao, Maria Kawamura, Norio Wakamoto, Tamio Ohki, Tokyo Philharmonic Chorus, Tomomichi Nishimura, Hidenobu Takimoto, Naoki Watanabe, Jun Sumida, Ichiro Nagata, Junko Miyagi, Kohei Tanaka, Eiji Narushima, Jake H. Concepcion, Toshio Araki, Nobuo Kato, Kenichiro Hayashi, Yasuo Hirauchi, Sumio Okada, Taro Kiyooka, Sakae Yamada, Nagahisa Kasamatsu, Yasuhiro Okita, Shuhei Kubo, Michiya Koide, Masaharu Ishibashi, Takashi Asahi, Hiroshi Shibayama, Motoe Miyajima, Keiko Yamakawa, Teiko Haruna, Hiroshi Yamaguchi, 中村泰宏, Masao Itou, Tetsuya Ishikawa, 小倉美江, 林剛士, Miho Okamoto, Nobuhiko Okamoto, Yoshiaki Tomoda Ensemble (Yoshiaki Tomoda, Mikio Iijima, Toshiro Yokoyama, Ichiyou Anzai, Kazue Seike, Takako Seike, Toshiyuki Takagi, Akihiro Iwamura, Kenichi Yamada, Yutaka Tanaka, Hikaru Yamanaka, Takashi Nagamine, Koichi Suzuki, Kiyoshi Nakagawa, Tadashi Ito, 大野順三, Sayaka Kunori, Kazuo Okamoto, Shohei Hirata, Takao Fujita, Yohei Matsuoka, Kazuki Chiba, Teruhiko Saito, Haruo Takeuchi), Midori Takada, Tomoko Kusakari, Marie Ooishi, Susumu Kazuhara, Eijiro Nakagawa, Atsushi Matsunaga, Hiroshi Minami, Tetsuo Takano, Megumi Ishibashi, Takeshi Shinohara, Masatsugu Shinozaki Group, Tokyo Philharmonic Chorus, Mine Matsuki, Kikuko Yamashita, Kyoka Goto
   • OLD VALUE
    Noriko Sakai, Noriko Hidaka, Rei Sakuma, Shounen Shoujo Gasshoudan Mizuumi, Kazuki Yao, Maria Kawamura, Norio Wakamoto, Tamio Ohki, Tokyo Philharmonic Chorus, Tomomichi Nishimura, Hidenobu Takimoto, Naoki Watanabe, Jun Sumida, Ichiro Nagata, Junko Miyagi, Kohei Tanaka, Eiji Narushima, Jake H. Concepcion, Toshio Araki, Nobuo Kato, Kenichiro Hayashi, Yasuo Hirauchi, Sumio Okada, Taro Kiyooka, Sakae Yamada, Nagahisa Kasamatsu, Yasuhiro Okita, Shuhei Kubo, Michiya Koide, Masaharu Ishibashi, Takashi Asahi, Hiroshi Shibayama, Motoe Miyajima, Keiko Yamakawa, Teiko Haruna, Hiroshi Yamaguchi, 中村泰宏, Masao Itou, Tetsuya Ishikawa, 小倉美江, 林剛士, Miho Okamoto, Nobuhiko Okamoto, Yoshiaki Tomoda Ensemble (Yoshiaki Tomoda, Mikio Iijima, Toshiro Yokoyama, Ichiyou Anzai, Kazue Seike, Takako Seike, Toshiyuki Takagi, Akihiro Iwamura, Kenichi Yamada, Yutaka Tanaka, Hikaru Yamanaka, Takashi Nagamine, Koichi Suzuki, Kiyoshi Nakagawa, Tadashi Ito, 大野順三, 丸里澄, Kazuo Okamoto, Shohei Hirata, Takao Fujita, Yohei Matsuoka, Kazuki Chiba, Teruhiko Saito, Haruo Takeuchi), Midori Takada, Tomoko Kusakari, Marie Ooishi, Susumu Kazuhara, Eijiro Nakagawa, Atsushi Matsunaga, Hiroshi Minami, Tetsuo Takano, Megumi Ishibashi, Takeshi Shinohara, Masatsugu Shinozaki Group, Tokyo Philharmonic Chorus, Mine Matsuki, Kikuko Yamashita, Kyoka Goto
 • 18.05.20 11:07pm
 • 10:52pm
 • 08:44pm
  THE COCKPIT CQ-7016
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Seiji Tanaka, Akira Okazawa, Minoru Kuribayashi, Tsunehide Matsuki, Ken Yajima, 村上光雄, Larry Sunaga, Teiko Koshino, Susumu Kazuhara Section, Eiji Arai Section, Takashi Asahi, Matsue Yamahata, Yasuo Mito Group, Shigeru Tamura, Kazuko Kawashima, Akira Kamiya, Kei Tomiyama, Hidekatsu Shibata
   • OLD VALUE
    Akira Kamiya, Kei Tomiyama, Hidekatsu Shibata
 • 08:16pm
 • 07:06pm
 • 03:26pm
 • 03:26pm
 • 12:33am
  Yucca / Yucca PCCA-02616
  • composer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Ai Kamachi, Giuseppe Giordani, Gabriel Fauré, Giacomo Puccini, Sergei Rachmaninoff, Francesco Sartori
   • OLD VALUE
    Ai Kamachi, Giuseppe Giordani, Gabriel Faure, Giacomo Puccini, Sergei Rachmaninoff, Francesco Sartori
  • notes
   • STATUS
    Approved
 • 18.05.19 08:45pm
  Symphonic Suite MESSAGE from SPACE COCX-30124
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Columbia Konsei Gasshoudan, Columbia Symphony Orchestra (Yukio Etoh, Takashi Asahi, Mitsuru Soma, Hiroshi Yoshinaga, Yoshiharu Tsunemitsu, Motoe Miyajima, 奏中司郎, Shinkichi Maeda, Josuke Ohata, Koji Yamaguchi, 下館広起, Akira Tsukada, Nagahisa Kasamatsu, Koji Hadori, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Takeshi Nomura, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Shuhei Kubo, Keiko Abe, Naoki Yamamoto, Tadashi Setogawa, Matsue Yamahata, Yuko Maehashi, Takeshi Kobayashi, Satoru Horie, Noriaki Kuroyanagi, Yukio Kaneda, Kensei Tomeda, Eiichi Tanaka, Toshiyuki Koumon, 古谷方一, Ko Miyauchi, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Akira Tabuchi, Takeo Sugano, Michikatsu Shinohara, Masao Kawabata, Yoshinori Tada, Sayaka Kunori, 北爪規世, Yukio Kobashi, Katsuhiro Shinoda, Katsuhiko Hayashi, Ko Hirai, Tomio Yajima, Toshiki Fujisawa, Eiji Tateno, 工藤重雄, Hideo Fujimoto, Satoshi Idouji, Takemasa Matsumoto, Hideki Hoshi, Michio Setogawa, Masuo Niino, Akira Ishikawa, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Takao Naoi, Kentaro Haneda, Takeru Muraoka, Masami Kawahara, Haruo Tsuno)
   • OLD VALUE
    Columbia Konsei Gasshoudan, Columbia Symphony Orchestra (Yukio Etoh, Takashi Asahi, Mitsuru Soma, Hiroshi Yoshinaga, Yoshiharu Tsunemitsu, Motoe Miyajima, 奏中司郎, Shinkichi Maeda, Josuke Ohata, Koji Yamaguchi, 下館広起, Akira Tsukada, Nagahisa Kasamatsu, Koji Hadori, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Takeshi Nomura, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Shuhei Kubo, Keiko Abe, Naoki Yamamoto, Tadashi Setogawa, Matsue Yamahata, Yuko Maehashi, Takeshi Kobayashi, Satoru Horie, Noriaki Kuroyanagi, Yukio Haneda, Kensei Tomeda, Eiichi Tanaka, Toshiyuki Koumon, 古谷方一, Ko Miyauchi, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Akira Tabuchi, Takeo Sugano, Michikatsu Shinohara, Masao Kawabata, Yoshinori Tada, 久里 澄, 北爪規世, Yukio Kobashi, Katsuhiro Shinoda, Katsuhiko Hayashi, Ko Hirai, Tomio Yajima, Toshiki Fujisawa, Eiji Tateno, 工藤重雄, Hideo Fujimoto, Satoshi Idouji, Takemasa Matsumoto, Hideki Hoshi, Michio Setogawa, Masuo Niino, Akira Ishikawa, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Takao Naoi, Kentaro Haneda, Takeru Muraoka, Masami Kawahara, Haruo Tsuno)
 • 08:41pm
  Symphonic Suite MESSAGE from SPACE CQ-7004
  • notes
   • STATUS
    Approved
  • performer
   • STATUS
    Approved
   • NEW VALUE
    Columbia Konsei Gasshoudan, Columbia Symphony Orchestra (Yukio Etoh, Takashi Asahi, Mitsuru Soma, Hiroshi Yoshinaga, Yoshiharu Tsunemitsu, Motoe Miyajima, 奏中司郎, Shinkichi Maeda, Josuke Ohata, Koji Yamaguchi, 下館広起, Akira Tsukada, Nagahisa Kasamatsu, Koji Hadori, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Takeshi Nomura, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Shuhei Kubo, Keiko Abe, Naoki Yamamoto, Tadashi Setogawa, Matsue Yamahata, Yuko Maehashi, Takeshi Kobayashi, Satoru Horie, Noriaki Kuroyanagi, Yukio Kaneda, Kensei Tomeda, Eiichi Tanaka, Toshiyuki Koumon, 古谷方一, Ko Miyauchi, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Akira Tabuchi, Takeo Sugano, Michikatsu Shinohara, Masao Kawabata, Yoshinori Tada, Sayaka Kunori, 北爪規世, Yukio Kobashi, Katsuhiro Shinoda, Katsuhiko Hayashi, Ko Hirai, Tomio Yajima, Toshiki Fujisawa, Eiji Tateno, 工藤重雄, Hideo Fujimoto, Satoshi Idouji, Takemasa Matsumoto, Hideki Hoshi, Michio Setogawa, Masuo Niino, Akira Ishikawa, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Takao Naoi, Kentaro Haneda, Takeru Muraoka, Masami Kawahara, Haruo Tsuno)
   • OLD VALUE
    Columbia Konsei Gasshoudan, Columbia Symphony Orchestra (Yukio Etoh, Takashi Asahi, Mitsuru Soma, Hiroshi Yoshinaga, Yoshiharu Tsunemitsu, Motoe Miyajima, 奏中司郎, Shinkichi Maeda, Josuke Ohata, Koji Yamaguchi, 下館広起, Akira Tsukada, Nagahisa Kasamatsu, Koji Hadori, Akira Miyashita, Fumiharu Murata, Takeshi Nomura, Eiji Arai, Yasuo Hirauchi, Harumi Mita, Sumio Okada, Shuhei Kubo, Keiko Abe, Naoki Yamamoto, Tadashi Setogawa, Matsue Yamahata, Yuko Maehashi, Takeshi Kobayashi, Satoru Horie, Noriaki Kuroyanagi, Yukio Haneda, Kensei Tomeda, Eiichi Tanaka, Toshiyuki Koumon, 古谷方一, Ko Miyauchi, Kiyoshi Osawa, Hachiro Omatsu, Akira Tabuchi, Takeo Sugano, Michikatsu Shinohara, Masao Kawabata, Yoshinori Tada, 久里 澄, 北爪規世, Yukio Kobashi, Katsuhiro Shinoda, Katsuhiko Hayashi, Ko Hirai, Tomio Yajima, Toshiki Fujisawa, Eiji Tateno, 工藤重雄, Hideo Fujimoto, Satoshi Idouji, Takemasa Matsumoto, Hideki Hoshi, Michio Setogawa, Masuo Niino, Akira Ishikawa, Masaoki Terakawa, Kiyoshi Sugimoto, Takao Naoi, Kentaro Haneda, Takeru Muraoka, Masami Kawahara, Haruo Tsuno)
 • 06:59pm
Previous 25Next 25
Generated in 0.02 seconds