View Single Post
  #6  
Old Nov 17, 2017, 07:05 AM
cal's Avatar
cal cal is online now
VGMdb Staff
a.k.a. nextday
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,380
Default

The remake arrangers have been announced:
 • ARM (IOSYS)
 • Noriyuki Kamikura
 • Kikuo
 • Hiroki Kikuta
 • Yuzo Koshiro
 • sasakure.UK
 • Junichi Sato (fhána)
 • Haruka Shimotsuki
 • Tsuyoshi Sekito
 • Koji Yamaoka
 • DE DE MOUSE
 • Tsutomu Narita
 • PinocchioP
 • Sachiko Miyano (SHANGRI-LA)
Reply With Quote