View Single Post
  #24  
Old Jul 5, 2010, 02:35 AM
knighTeen87's Avatar
knighTeen87 knighTeen87 is offline
Senior Member
 
Join Date: Oct 2007
Location: Turkey
Posts: 108
Default

My order:

1)Koichi Sugiyama
2)Nobuo Uematsu
3)Yasunori Mitsuda
4)Yoko Shimomura
5)Kenji Ito
6)Sound Kids&Tsukasa Saitoh
7)Hitoshi Sakimoto
8)Tsuyoshi Sekiyo
9)Miki Hagashino
10)Shoji Meguro
__________________
Reply With Quote