View Single Post
  #21  
Old May 13, 2010, 12:57 PM
Dag's Avatar
Dag Dag is offline
VGMdb Staff
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 1,282
Default

1. Hitoshi Sakimoto
2. Shoji Meguro
3. Yoshitaka Hirota
4. Masashi Hamauzu
5. Motoi Sakuraba
6. Yasunori Mitsuda
7. Kenji Ito
8. Hiroki Kikuta
9. Yoko Shimomura
10. Nobuo Uematsu
Reply With Quote