VGMdb

Arc the Lad Generation

(Game Release)
アークザラッド ジェネレーション
Submitted by Jimby on Jan 8, 2023 09:07 AM
Product
Release Date
November 03, 2004
Release Type
Official Release
Platform
Sony PlayStation 2
Region
Japan
Organizations
Cattle Call / / (Developer), Sony Computer Entertainment Inc. / / (Publisher)

Credits

Composer / Yuko Fukushima / , Koji Sakurai / , Masahiro Ando /
Arranger / Takayuki Hattori / , Yuko Fukushima / , Koji Sakurai /
Recording Engineer / Shin-ichi Tanaka, Kiyoshi Okabe / , Hirokazu Fukushima /
Operator / Naoki Taro Suzuki
Recording Studio / Sound Inn, Book Studio, Onkyo Haus, Miracle Bus
Conductor / Takayuki Hattori /
Flute / Akiko Osawa / , Kazuhiro Iwasa / , Yoshio Kizu /
Oboe / Takehiko Ura / , Satoshi Shoji /
Clarinet / Masashi Togame / , Michiyo Sato /
Bassoon / Osamu Fukui / , Masamichi Sasazaki /
Percussion / Midori Takada / , Mari Kotake /
Trumpet / Osamu Takahashi / , Takahashi Nakayama, Tomohiro Naito / , Yasushi Fujisawa /
Trombone / Shinji Koga / , Makoto Shimada
Bass Trombone / Junpei Inoue /
Tuba / Kiyoshi Sato /
Horn / Takato Saijo / , Hiroshi Wada, Sumiharu Arima / , Shin Marumo / , Shuntaro Matsuda / , Kenshow Hagiwara
Strings / Rush by Takashi Kato
Shakuhachi / Hiroshi Soekawa /
Piano / Masato Matsuda /
Violin / Takashi Kato / , Akiko Kato /
Viola / Shoko Mabuchi /
Violoncello / Yasuo Maruyama /
Stick / Yottan

Notes

=Takayuki Hattori Sound Unit=
Music: Masahiro Ando
Arrangement: Takayuki Hattori

Recording Engineer: Shin-ichi Tanaka
Operator: Naoki Taro Suzuki
Recording Studios: Sound Inn, Book Studio

Conductor: Takayuki Hattori
Flute: Akiko Osawa, Kazuhiro Iwasa
Oboe: Takehiko Ura
Clarinet: Masashi Togame, Michiyo Sato
Fagot (bassoon): Osamu Fukui, Masamichi Sasazaki
Percussion: Midori Takada, Mari Kotake
Trumpet: Osamu Takahashi, Takahashi Nakayama, Tomohiro Naito
Trombone: Shinji Koga, Makoto Shimada
Bass Trombone: Junpei Inoue
Tuba: Kiyoshi Sato
Horn: Takato Saijo, Hiroshi Wada, Sumiharu Arima, Shin Marumo
Strings: Rush by Takashi Kato
Shakuhachi: Hiroshi Soekawa


=Yuko Fukushima Sound Unit=
Music + Arrangement: Yuko Fukushima
Recording Engineer: Kiyoshi Okabe, Hirokazu Fukushima
Studio: Onkyo Haus, Miracle Bus

Trumpet: Yasushi Fujisawa
Flute: Yoshio Kizu
Oboe: Satoshi Shoji
Horn: Shuntaro Matsuda, Kenshow Hagiwara
Piano: Masato Matsuda
Violin: Takashi Kato, Akiko Kato
Viola: Shoko Mabuchi
Cello: Yasuo Maruyama
Stick: Yottan


=Koji Sakurai Project=
Music & Arrangement Koji Sakurai
Engineers Takashi Ito, Hirokazu Fukushima

Studio: Sound Arts Studio Soyter

Albums

Added
Jun 5, 2014 10:02 AM
Edited
Sep 17, 2022 09:42 PM
Page traffic
157 visitors
Page built in
0.06 seconds