VGMdb
Discuss | Edit

DISSIDIA FINAL FANTASY ORIGINAL SOUNDTRACK [Limited Edition]

ディシディア ファイナルファンタジー オリジナル・サウンドトラック

Credits

Music / Takeharu Ishimoto /
Original Music / Nobuo Uematsu / *, Naoshi Mizuta / *, Hitoshi Sakimoto / *
Arranger / Tsuyoshi Sekito / , Mitsuto Suzuki / , YOUR FAVORITE ENEMIES
Produced by / Takeharu Ishimoto /
Sound Programmer / Satoshi Akamatsu /
Sound Designers / Masayoshi Umezu / , Masayuki Yui / , Minoru Tsuchihashi / , Yosuke Nakashima / , Kazuhiro Hosoe /
Dialog Editor / Asako Suga /
Assistant Dialog Editor / Hideki Uchimura /
Project Manager / Masashi Kitagawa /
Project Assistants / Kazuki Hamamoto / , Saeko Kanazawa /
Orchestrator / Shiro Hamaguchi / , Kazuhiko Toyama /
Conductor / Kazuhiko Toyama /
Lyrics / Alexander O. Smith, Alex Foster (YFE)
Vocals / Bill Xtillidiex Muir, Alex Foster, Miss Isabel
Performance / YOUR FAVORITE ENEMIES
Guitar / Jeff Beaulieu, Sef
Bass / Ben Lemelin
Keyboards / Miss Isabel
Drums / Charles Moose Allicy
Flute / Hideyo Takakuwa / , Michiyo Morikawa /
Oboe / Satosi Shoji, Maki Mitani /
Clarinet / Kimio Yamane / , Yumiko Itoi /
Bassoon / Toshiki Takei / , Noriko Kuroda /
Horn / Takato Saijo / , Hirofumi Wada / , Takanori Takahashi / , Ryosuke Tomono /
Trumpet / Tomonori Sato / , Tomoyuki Hasegawa / , Tomohiro Naito /
Trombone / Hiroshi Kurata / , Motoki Nishioka / , Koichi Nonoshita /
Tuba / Kiyoshi Sato /
Percussion / Tomoko Kusakari / , Yuki Hasegawa / , Marie Oishi, Mari Kotake /
Harp / Tomoyuki Asakawa /
Violin / Masatsugu Shinozaki / , Yasunao ishida, Tsunehiro Shigyo / , Yuriko Mori / , Momoko Yamada / , Haruhiko Mimata / , Shohei Yoshida / , Osamu Iyoku / , Daiki Shimizu / , Kiyono Aihara / , Kei Shinozaki / , Ai Shinozaki / , Masao Takasu / , Yukiko Teraoka /
Viola / Daisuke Inobe / , Yuko Ando / , Kaori Naruse / , Takasi Yanagisawa
Cello / Masami Horisawa / , Gen Asabuki / , Shohei Uwamori / , Ou Shinozaki
Contrabass / Jun Saito, Shigeki Ippon / , Yoshiaki Maeda /
Recording Engineer / YOUR FAVORITE ENEMIES, Nobuyuki Aoyagi /
Mixing Engineer / YOUR FAVORITE ENEMIES, Nobuyuki Aoyagi /
Assistant Engineer / Matt Beaulieu, Yosuke Watanabe / , Mitsutaka Seki / (VICTOR STUDIO)
Recording Studio / Cow Land Studio, VICTOR STUDIO
Mixing Studio / Cow Land Studio, WESTSIDE STUDIO
Engineer Booking Managers / Matt Beaulieu, Stephanie Bujold
Studio Booking Managers / Matt Beaulieu, Stephanie Bujold
Musician Coordinate / Seiichi Negi / , Yasuko Endo / (FILLIN), Yoshifumi Ando / , Tamami Aoki / (COMPANY AZA), Emari Mamiya / (GENUINE)
Musician Booking / Seiichi Negi / , Yasuko Endo / (FILLIN), Yoshifumi Ando / , Tamami Aoki / (COMPANY AZA), Emari Mamiya / (GENUINE)
Mastering Engineer / Ichiro Tanaka / (FLAIR MASTERING WORKS)
Art Director / Masato Suzuki / (FLYING BELL COMPANY)
Design / Masato Suzuki / (FLYING BELL COMPANY)
Package Coordinator / Hiroe Suzuki, Toru Iseki (Sony Music Communications Inc.)
CD Production Coordinator / Soshi Yoshida /
CD Production Assistants / Nozomi Miyazawa / , Chizuru Abumiya /
CD Publicity Coordinator / Akio Shiraishi /
Executive Producer / Izumi Tsukushi /
Supervisor / Koji Taguchi /

Disc 1 [SQEX-10130]

01 "DISSIDIA - opening -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 5:34
02 "Prelude - menu -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 3:00
03 "DISSIDIA - menu -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:24
04 "The Order That Must be Protected" from DISSIDIA FINAL FANTASY 2:26
05 "Cosmos" from DISSIDIA FINAL FANTASY 6:10
06 "Victory Fanfare - Cosmos -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:13
07 "Main Theme - arrange -" from FINAL FANTASY I 1:29
08 "Battle Scene - arrange -" from FINAL FANTASY I 3:33
09 "Dungeon - arrange -" from FINAL FANTASY I 2:27
10 "Main Theme - arrange -" from FINAL FANTASY II 1:56
11 "Battle Scene 1 - arrange -" from FINAL FANTASY II 3:44
12 "Battle Scene 2 - arrange -" from FINAL FANTASY II 2:53
13 "Warriors of Light" from DISSIDIA FINAL FANTASY 0:36
14 "Eternal Wind - arrange -" from FINAL FANTASY III 2:24
15 "Battle 2 - arrange -" from FINAL FANTASY III 3:02
16 "This is the Last Battle - arrange -" from FINAL FANTASY III 1:59
17 "Battle Preparations" from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:48
18 "Main Theme of Final Fantasy IV - arrange -" from FINAL FANTASY IV 2:40
19 "The Dreadful Fight - arrange -" from FINAL FANTASY IV 3:12
20 "Fight 2 - arrange -" from FINAL FANTASY IV 2:26
21 "Victory Fanfare - Chaos -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:20
22 "Four Hearts - arrange -" from FINAL FANTASY V 1:50
23 "Clash on the Big Bridge - arrange -" from FINAL FANTASY V 2:29
24 "Battle 1 - arrange -" from FINAL FANTASY V 1:15
25 "Presentiment's Edge" from DISSIDIA FINAL FANTASY 3:12
26 "Tina - arrange -" from FINAL FANTASY VI 1:06
27 "The Decisive Battle - arrange -" from FINAL FANTASY VI 1:57
28 "The Fierce Battle - arrange -" from FINAL FANTASY VI 2:29
29 "The Quickening" from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:59
30 "Advance" from DISSIDIA FINAL FANTASY 2:34
Disc length 74:07
Disc 2 [SQEX-10131]

01 "F.F.VII Main Theme - arrange -" from FINAL FANTASY VII 2:21
02 "One-Winged Angel - orchestra version -" from FINAL FANTASY VII 4:26
03 "Those Who Fight Further - arrange -" from FINAL FANTASY VII 3:07
04 "A Brief Respite" from DISSIDIA FINAL FANTASY 0:54
05 "Blue Fields - arrange -" from FINAL FANTASY VIII 2:15
06 "Don't be Afraid - arrange -" from FINAL FANTASY VIII 2:55
07 "The Extreme - original -" from FINAL FANTASY VIII 4:20
08 "Defeat Fanfare" from DISSIDIA FINAL FANTASY 0:51
09 "Over That Hill - arrange -" from FINAL FANTASY IX 2:37
10 "Battle 1 - arrange -" from FINAL FANTASY IX 3:15
11 "Battle 2 - original -" from FINAL FANTASY IX 3:58
12 "Mambo de Chocobo - original -" from FINAL FANTASY V 1:11
13 "Sprouting - arrange -" from FINAL FANTASY X 2:10
14 "Otherworld - original -" from FINAL FANTASY X 3:15
15 "Normal Battle - original -" from FINAL FANTASY X 3:11
16 "Victory Fanfare - original -" from FINAL FANTASY V 0:44
17 "The Federation of Windurst - original -" from FINAL FANTASY XI 2:54
18 "Battle in the Dungeon #2 - original -" from FINAL FANTASY XI 1:32
19 "Theme of the Empire - original -" from FINAL FANTASY XII 3:56
20 "Boss Battle - original -" from FINAL FANTASY XII 3:25
21 "Answer" from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:53
22 "Chaos - Last Battle 1 -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 5:42
23 "FINAL FANTASY" from DISSIDIA FINAL FANTASY 2:13
24 "DISSIDIA - ending -" from DISSIDIA FINAL FANTASY 8:42
25 THE MESSENGER 4:14
Disc length 76:01

  Total tracks 55   Total length 2:30:08

Notes

DISSIDIA FINAL FANTASY
ORIGINAL SOUNDTRACK PRODUCTION

=Arranged & Produced by=
Takeharu Ishimoto

=Arranged by=
Tsuyoshi Sekito
(DISC 1 - Track 06, 07, 08, 16, 19, 25, 30)
(DISC 2 - Track 06, 08)
=Arranged by=
Mitsuto Suzuki
(DISC 1 - Track 02, 12, 15)
(DISC 2 - Track 09, 10)
=Orchestration by=
Shiro Hamaguchi
(DISC 2 - Track 2)
=Lyrics=
Alexander O. Smith
(DISC 2 - Track 14)
=Vocal=
Bill Xtillidiex Muir
(DISC 2 - Track 14)

=Sound Programmer=
Satoshi Akamatsu

=Sound Designers=
Masayoshi Umezu
Masayuki Yui
Minoru Tsuchihashi
Yosuke Nakashima
Kazuhiro Hosoe

=Dialog Editor=
Asako Suga
=Assistant Dialog Editor=
Hideki Uchimura

=Project Manager=
Masashi Kitagawa
=Project Assistants=
Kazuki Hamamoto
Saeko Kanazawa


RECORDING
SECTION

"Cosmos", "Chaos" &
"THE MESSENGER"

=Music=
Takeharu Ishimoto
=Arrangement=
YOUR FAVORITE ENEMIES
=Lyrics=
Alex Foster
(YFE)

=Performance=
YOUR FAVORITE ENEMIES
=Vocals=
Alex Foster
=Guitar=
Jeff Beaulieu
Sef
=Bass=
Ben Lemelin
=Vocals & Keyboards=
Miss Isabel
=Drums=
Charles Moose Allicy

Your Favorite Enemies appears as
courtesy of Hopeful Tragedy Records

=Recording & Mixing Engineer=
YOUR FAVORITE ENEMIES
=Assistant Engineer=
Matt Beaulieu

=Recording & Mixing Studio=
Cow Land Studio

=Engineer & Studio Booking Managers=
Matt Beaulieu
Stephanie Bujold
=Musician Coordinate & Booking=
Seiichi Negi
Yasuko Endo
(FILLIN)


ORCHESTRA RECORDING
SECTION

"DISSIDIA -ending-"

=Orchestrator & Conductor=
Kazuhiko Toyama

=Flute=
Hideyo Takakuwa
Michiyo Morikawa
=Oboe=
Satosi Shoji
Maki Mitani
Clarinet
Kimio Yamane
Yumiko Itoi
Bassoon
Toshiki Takei
Noriko Kuroda
=Horn=
Takato Saijo
Hirofumi Wada
Takanori Takahashi
Ryosuke Tomono
=Trumpet=
Tomonori Sato
Tomoyuki Hasegawa
Tomohiro Naito
=Trombone=
Hiroshi Kurata
Motoki Nishioka
Koichi Nonoshita
=Tuba=
Kiyoshi Sato
=Percussion=
Tomoko Kusakari
Yuki Hasegawa
Marie Oishi
Mari Kotake
=Harp=
Tomoyuki Asakawa
=Violin=
Masatsugu Shinozaki
Yasunao ishida
Tsunehiro shigyo
Yuriko Mori
Momoko Yamada
Haruhiko Mimata
Shohei Yoshida
Osamu Iyoku
Daiki Shimizu
Kiyono Aihara
Kei Shinozaki
Ai Shinozaki
Masao Takasu
Yukiko Teraoka
=Viola=
Daisuke Inobe
Yuko Ando
Kaori Naruse
Takasi Yanagisawa
=Cello=
Masami Horisawa
Gen Asabuki
Shohei Uwamori
Ou Shinozaki
=Contrabass=
Jun Saito
Shigeki Ippon
Yoshiaki Maeda

=Recording & Mixing Engineer=
Nobuyuki Aoyagi
=Assistant Engineers=
Yosuke Watanabe
Mitsutaka Seki
(VICTOR STUDIO)

=Recording Studio=
VICTOR STUDIO
=Mixing Studio=
WESTSIDE STUDIO

=Musician Coordinate & Booking=
Yoshifumi Ando
Tamami Aoki
(COMPANY AZA)
Emari Mamiya
(GENUINE)


ORIGINAL SOUNDTRACK
CD STAFF

=Mastering Engineer=
Ichiro Tanaka
(FLAIR MASTERING WORKS)

=Art Director & Design=
Masato Suzuki
(FLYING BELL COMPANY)
=Package Coodinator=
Hiroe Suzuki
Toru Iseki
(Sony Music Communications Inc.)

=CD Production Coordinator=
Soshi Yoshida
=CD Production Assistants=
Nozomi Miyazawa
Chizuru Abumiya
=CD Publicity Coordinator=
Akio Shiraishi

=Executive Producer=
Izumi Tsukushi

=Supervisor=
Koji Taguchi


DISSIDIA FINAL FANTASY
GAME PRODUCTION

=Creative Producer & Character Designer=
Tetsuya Nomura

=Senior Director=
Takeshi Arakawa

=Associate Producer=
Hideki Imaizumi

=Project Manager=
Tomoko Sekii

=Publicity Producer=
Masato Kogure

=Producer=
Yoshinori Kitase

=Special Thanks to...=
Atsushi Ohnishi
Yuki Hirose
Ai Yamashita

=PRESENTED by=
SQUARE ENIX CO., LTD.

Album Stats

Contained in 100 collections
Contained in 14 wish lists
Category
Game
Platforms represented
Sony PlayStation Portable

Available at


Websites


Covers


Related Albums


Added
Nov 4, 2008 10:00 AM
Edited
Aug 27, 2022 04:33 AM
Page traffic
23418 visitors
47/25 freedb
Page built in
0.12 seconds