VGMdb

Final Fantasy XV Multiplayer Expansion: Comrades

(Game Release)
Submitted by Jimby on May 9, 2023 11:08 AM
Product
Release Date
November 15, 2017
Release Type
Official Release
Platform
Sony PlayStation 4
Region
Worldwide
Organizations
SQUARE ENIX CO., LTD. / / (Developer, Publisher)

Credits

Music Production / Keiji Kawamori / , Hirosato Noda /
Performers / Toshiharu Okajima / , Sho Okumura / , Yuma Ito / , Natsue Kameda / , Mikiyo Kikuchi / , Takahiro Yuki / , Daisuke Ohashi / , Marie Kocho
Sound Design / Masayuki Satou, Takao Oishi / , Masayuki Endou (Forcewick Sound Design Co., Ltd.), Ryo Inakura / (Forcewick Sound Design Co., Ltd.)
Programming / Akihiro Minami /
Management / Kazuki Hamamoto / , Yuko Sakae / , Shihoko Karube / , Ayako Tsuchiya /
Music / Tadayoshi Makino / (SpinSolfa), Tsutomu Narita / , Yoshitaka Suzuki / , Nobuo Uematsu /
Additional Music / Tomomichi Takeoka / (SpinSolfa), Tai Tomisawa / (SpinSolfa)
Lead Composer / Yoko Shimomura / , John Graham
Composers / Tetsuya Shibata / (Unique Note Co., Ltd.), Yoshino Aoki / (Unique Note Co., Ltd.)
Special Thanks / Koyo Sonae, Yuichi Uchida / , Hiroyuki Akita /
Arrangement / Tsutomu Narita /
Strings / Oshikane Strings
    1st Violin / Takayuki Oshikane / , Yuki Sugiyama / , Toshirou Murai, Miho Shimokawa / , Akane Irie /
    2nd Violin / Motoko Fujiie / , Nagisa Kiriyama / , Kaoru Kuroki / , Naoko Umae / , Mikiko Ise / , Naoko Abe /
    Viola / Amiko Watabe / , Mayumi Taniguchi / , Tomoko Shimaoka / , Akiko Seki /
    Cello / Ayano Kasahara / , Takahiro Yuki / , Shinichi Eguchi / , Eiichiro Nakada /
    Bass / Jun Saito, Kouji Makuuchi
Flute / Kei Sakamoto / , Nobuhiro Shiotani
Oboe / Tomoko Kusumegi / , Keisuke Honda /
Clarinet / Yuki Hamazaki, Yuko Ohashi /
Bassoon / Akira Ishikawa / , Juri Miyazaki /
Horn / Otohiko Fujita / , Tsutomu Isohata / , Yu Kumai / , Mika Toyoda /
Trumpet / Yusuke Nakano / , Ryusuke Kanke / , Hitomi Niida /
Trombone / Kanade Shishiuchi / , Shinsuke Toritsuka, Ryouta Fujii, Atsushi Matsunaga /
Percussion / Midori Takada / , Megumi Nozaki /
Piano / Nobuo Kurata /
Harp / Yuko Taguchi /
Chorus / Taeko Saito / , Saeko Suzuki / , Mari Asai / , Kazuko Hamano / , Yoshito Fuchigami / , Goro Oshima / , Naoki Takao / , Masayuki Okazaki /
Conductor / Kouji Haishima
Recording Engineer / Hiroyuki Akita /
Mixing Engineer / Hiroyuki Akita /
Recording Studio / VICTOR STUDIO 301
Assistant Engineer / Hiroyuki Kishimoto / (VICTOR STUDIO), Eriko Iijima / (Studio Greenbird), Hiroto Aoki / , Sho Sato / (Sound City)
Percussion Recording Studio / Studio Greenbird
Chorus Recording Studio / Sound City
Musician Coordination / Yuichi Uchida / (UCHIDA ONGAKU JIMUSHO)
Music Engraver / Takayasu Seo / (Ruth-ya)
Music Director / Hiroki Ogawa / (Dog Ear Records)
Latin Lyrics / Hiroko Hayama /

Song Credits

Music / Nobuo Uematsu /
Arrangement / Tsutomu Narita /
Vocals / Emiko Suzuki /
Drums / Shiro Ito /
Bass / Vagabond Suzuki /
Guitar / Masahiro Itami /
Piano / Nobuo Kurata /
Hammond Organ / Daisuke Kawai /
Strings / Oshikane Strings
    1st Violin / Takayuki Oshikane / , Yuki Sugiyama / , Toshirou Murai, Miho Shimokawa / , Akane Irie /
    2nd Violin / Motoko Fujiie / , Nagisa Kiriyama / , Kaoru Kuroki / , Naoko Umae / , Mikiko Ise / , Naoko Abe /
    Viola / Amiko Watabe / , Mayumi Taniguchi / , Tomoko Shimaoka / , Akiko Seki /
    Cello / Ayano Kasahara / , Takahiro Yuki / , Shinichi Eguchi / , Eiichiro Nakada /
    Bass / Jun Saito, Kouji Makuuchi
Flute / Kei Sakamoto / , Nobuhiro Shiotani
Oboe / Tomoko Kusumegi / , Keisuke Honda /
Clarinet / Yuki Hamazaki, Yuko Ohashi /
Bassoon / Akira Ishikawa / , Juri Miyazaki /
Horn / Otohiko Fujita / , Tsutomu Isohata / , Yu Kumai / , Mika Toyoda /
Trumpet / Yusuke Nakano / , Ryusuke Kanke / , Hitomi Niida /
Trombone / Kanade Shishiuchi / , Shinsuke Toritsuka, Ryouta Fujii, Atsushi Matsunaga /
Percussion / Midori Takada / , Megumi Nozaki /
Harp / Yuko Taguchi /
Chorus / Taeko Saito / , Saeko Suzuki / , Mari Asai / , Kazuko Hamano / , Yoshito Fuchigami / , Goro Oshima / , Naoki Takao / , Masayuki Okazaki /
Conductor / Kouji Haishima
Recording Engineer / Hiroyuki Akita /
Mixing Engineer / Hiroyuki Akita /
Recording Studio / VICTOR STUDIO 301
Assistant Engineer / Hiroyuki Kishimoto / (VICTOR STUDIO), Eriko Iijima / (Studio Greenbird), Hiroto Aoki / , Sho Sato / (Sound City)
Percussion Recording Studio / Studio Greenbird
Vocal Recording Studio / Sound City
Musician Coordination / Yuichi Uchida / (UCHIDA ONGAKU JIMUSHO)
Music Engraver / Takayasu Seo / (Ruth-ya)
Music Director / Hiroki Ogawa / (Dog Ear Records)
Lyrics / DAG MUSIC
Special Thanks / Donna Burke, Lisa Kanai, Yui Ikegawa

Notes

<SOUND DIVISION>
MUSIC PRODUCTION: Keiji Kawamori, Hirosato Noda

PERFORMERS: Toshiharu Okajima, Sho Okumura, Yuma Ito, Natsue Kameda, Mikiyo Kikuchi, Takahiro Yuki, Daisuke Ohashi, Marie Kocho

SOUND DESIGN: Masayuki Satou, Takao Oishi, Masayuki Endou (Forcewick Sound Design Co., Ltd.), Ryo Inakura (Forcewick Sound Design Co., Ltd.)

PROGRAMMING: Akihiro Minami

MANAGEMENT: Kazuki Hamamoto, Yuko Sakae, Shihoko Karube, Ayako Tsuchiya

---

<MUSIC SCORING>
MUSIC: Tadayoshi Makino (SpinSolfa), Tsutomu Narita, Yoshitaka Suzuki

ADDITIONAL MUSIC: Tomomichi Takeoka (SpinSolfa), Tai Tomisawa (SpinSolfa)

FINAL FANTASY XV LEAD COMPOSER: Yoko Shimomura

FINAL FANTASY XV COMPOSERS: Tetsuya Shibata (Unique Note Co., Ltd.), Yoshino Aoki (Unique Note Co., Ltd.)

KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV LEAD COMPOSER: John Graham

SPECIAL THANKS: Koyo Sonae, Yuichi Uchida, Hiroyuki Akita

---

<FINAL BOSS THEME "A Clash of Swords">
MUSIC: Nobuo Uematsu

ARRANGEMENT: Tsutomu Narita

STRINGS: Oshikane Strings

1ST VIOLIN: Takayuki Oshikane, Yuki Sugiyama, Toshirou Murai, Miho Shimokawa, Akane Irie
2ND VIOLIN: Motoko Fujiie, Nagisa Kiriyama, Kaoru Kuroki, Naoko Umae, Mikiko Ise, Naoko Abe
VIOLA: Amiko Watabe, Mayumi Taniguchi, Tomoko Shimaoka, Akiko Seki
CELLO: Ayano Kasahara, Takahiro Yuki, Shinichi Eguchi, Eiichiro Nakada
BASS: Jun Saito, Kouji Makuuchi
FLUTE: Kei Sakamoto, Nobuhiro Shiotani
OBOE: Tomoko Kusumegi, Keisuke Honda
CLARINET: Yuki Hamazaki, Yuko Ohashi
BASSOON: Akira Ishikawa, Juri Miyazaki
HORN: Otohiko Fujita, Tsutomu Isohata, Yu Kumai, Mika Toyoda
TRUMPET: Yusuke Nakano, Ryusuke Kanke, Hitomi Niida
TROMBONE: Kanade Shishiuchi, Shinsuke Toritsuka, Ryouta Fujii, Atsushi Matsunaga
PERCUSSION: Midori Takada, Megumi Nozaki
PIANO: Nobuo Kurata
HARP: Yuko Taguchi
CHORUS: Taeko Saito, Saeko Suzuki, Mari Asai, Kazuko Hamano, Yoshito Fuchigami, Goro Oshima, Naoki Takao, Masayuki Okazaki

CONDUCTOR: Kouji Haishima

RECORDING & MIXING ENGINEER: Hiroyuki Akita

RECORDING STUDIO: VICTOR STUDIO 301

ASSISTANT ENGINEER: Hiroyuki Kishimoto (VICTOR STUDIO)

PERCUSSION RECORDING STUDIO: Studio Greenbird

ASSISTANT ENGINEER: Eriko Iijima (Studio Greenbird)

CHORUS RECORDING STUDIO: Sound City

ASSISTANT ENGINEERS: Hiroto Aoki, Sho Sato (Sound City)

MUSICIAN COORDINATION: Yuichi Uchida (UCHIDA ONGAKU JIMUSHO)

MUSIC ENGRAVER: Takayasu Seo (Ruth-ya)

MUSIC DIRECTOR: Hiroki Ogawa (Dog Ear Records)

LATIN LYRICS: Hiroko Hayama

---

<THEME SONG "Choosing Hope">
MUSIC: Nobuo Uematsu

ARRANGEMENT: Tsutomu Narita

VOCALS: Emiko Suzuki

DRUMS: Shiro Ito
BASS: Vagabond Suzuki
GUITAR: Masahiro Itami
PIANO: Nobuo Kurata
HAMMOND ORGAN: Daisuke Kawai
STRINGS: Oshikane Strings
1ST VIOLIN: Takayuki Oshikane, Yuki Sugiyama, Toshirou Murai, Miho Shimokawa, Akane Irie
2ND VIOLIN: Motoko Fujiie, Nagisa Kiriyama, Kaoru Kuroki, Naoko Umae, Mikiko Ise, Naoko Abe
VIOLA: Amiko Watabe, Mayumi Taniguchi, Tomoko Shimaoka, Akiko Seki
CELLO: Ayano Kasahara, Takahiro Yuki, Shinichi Eguchi, Eiichiro Nakada
BASS: Jun Saito, Kouji Makuuchi
FLUTE: Kei Sakamoto, Nobuhiro Shiotani
OBOE: Tomoko Kusumegi, Keisuke Honda
CLARINET: Yuki Hamazaki, Yuko Ohashi
BASSOON: Akira Ishikawa, Juri Miyazaki
HORN: Otohiko Fujita, Tsutomu Isohata, Yu Kumai, Mika Toyoda
TRUMPET: Yusuke Nakano, Ryusuke Kanke, Hitomi Niida
TROMBONE: Kanade Shishiuchi, Shinsuke Toritsuka, Ryouta Fujii, Atsushi Matsunaga
PERCUSSION: Midori Takada, Megumi Nozaki
HARP: Yuko Taguchi
CHORUS: Taeko Saito, Saeko Suzuki, Mari Asai, Kazuko Hamano, Yoshito Fuchigami, Goro Oshima, Naoki Takao, Masayuki Okazaki

CONDUCTOR: Kouji Haishima

RECORDING & MIXING ENGINEER: Hiroyuki Akita

RECORDING STUDIO: VICTOR STUDIO 301

ASSISTANT ENGINEER: Hiroyuki Kishimoto (VICTOR STUDIO)

PERCUSSION RECORDING STUDIO: Studio Greenbird

ASSISTANT ENGINEER: Eriko Iijima (Studio Greenbird)

VOCAL RECORDING STUDIO: Sound City

ASSISTANT ENGINEERS: Hiroto Aoki, Sho Sato (Sound City)

MUSICIAN COORDINATION: Yuichi Uchida (UCHIDA ONGAKU JIMUSHO)

MUSIC ENGRAVER: Takayasu Seo (Ruth-ya)

MUSIC DIRECTOR: Hiroki Ogawa (Dog Ear Records)

LYRICS: DAG MUSIC

SPECIAL THANKS: Donna Burke, Lisa Kanai, Yui Ikegawa
Filter

Albums

2024

03.01 A New World: intimate music from FINAL FANTASY - Volume III AWR 10124 Arrangement
03.01 A New World: intimate music from FINAL FANTASY - Volume III N/A Arrangement
02.21 SQUARE ENIX - Airship Cruise Beats Vol.3 SQEX-50184 Arrangement
02.21 SQUARE ENIX - Mellow Minstrel Mix Vol.3 SQEX-50183 Arrangement

2023

07.13 A New World: intimate music from FINAL FANTASY – Volume II AWR 10123 Arrangement
02.22 FINAL FANTASY Series ACOUSTIC ARRANGEMENTS SQEX-11000 Arrangement

2022

12.09 Mythril Chronicles (A Metal Tribute to Final Fantasy) N/A Fan Arrangement
09.26 FINAL FANTASY 35th Anniversary Distant Worlds: music from FINAL FANTASY Coral Live CD SQEX-10988~9 Arrangement, Live Event
08.31 FINAL FANTASY Series 35th Anniversary Orchestral Compilation Vinyl SQEX-10950~1 Arrangement
06.22 The LAN Sessions N/A Fan Arrangement
06.?? CHOCOBO & FRIENDS - Select Tracks from the FINAL FANTASY Series COMPI VINYL SQEX-10942~3 Soundtrack
05.25 CHOCOBO & FRIENDS 1 - Select Tracks from the FINAL FANTASY Series COMPI VINYL SQEX-10934 Soundtrack
05.25 CHOCOBO & FRIENDS 2 - Select Tracks from the FINAL FANTASY Series COMPI VINYL SQEX-10935 Soundtrack
04.28 Of Somnus, Problems, Hopes & Sunshine N/A Fan Arrangement
03.28 HEROES AND VILLAINS SET SQEX-10917~20 Soundtrack

2021

12.27 HEROES AND VILLAINS SECOND SQEX-10914 Soundtrack
03.25 The Final Fantasy XV Piano Album N/A Fan Arrangement

2020

12.17 Unplugged MCOL-0334 Fan Arrangement
09.24 Symphonic Memories Concert - music from SQUARE ENIX SQEX-10809~10 Arrangement
09.17 FINAL FANTASY: Piano Crystals, Vol. 2 N/A Fan Arrangement
06.?? Child album Distant Worlds IV: more music from FINAL FANTASY AWR 10115 Arrangement

2019

12.16 Multiplayer 5: Connection MPCH-006 Fan Arrangement
09.19 Final Fantasy Reimagined N/A Fan Arrangement
06.04 Game Music Piano Album N/A Fan Arrangement
05.28 Distant Worlds V: more music from FINAL FANTASY AWR 10114 Arrangement
05.10 Child album A New World: intimate music from FINAL FANTASY - Volume II AWR 10113 Arrangement
05.10 End Of The Road: Melancholy Music from Final Fantasy XV N/A Fan Arrangement
05.07 A New World: intimate music from FINAL FANTASY - Volume II N/A Arrangement
02.22 FANTASY WORLDS / BENYAMIN NUSS 030116NM Arrangement
01.18 MENU: An Homage to Game Title Themes MCOL-0177 Fan Arrangement

2018

12.19 SQUARE ENIX JAZZ Vol.2 SQEX-10699 Arrangement
12.15 Level 1 N/A Fan Arrangement
12.03 Anime and Game on Piano N/A Fan Arrangement
11.28 Women of the Crystal N/A Fan Arrangement
09.20 Distant Worlds: music from FINAL FANTASY JIRITSU SQEX-10659~60 Arrangement
09.17 EVERYTHING I HAVE —VOL.1— N/A Fan Arrangement
08.28 The Fantasy EP MCOL-0133 Fan Arrangement
07.05 THE SQUARE ENIX MUSIC SQEX-10672 Soundtrack
06.26 Repose: A Music Box Collection MCOL-0111 Fan Arrangement
06.20 Final Fantasy at the Piano N/A Fan Arrangement
04.?? SQUARE ENIX MUSIC CONCERT SELECTION SQEX-10664 Arrangement, Live Event
03.21 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack Volume 2 SQEX-10646~50 Soundtrack
03.21 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack Volume 2 SQEX-20049~50 Soundtrack
01.24 FINAL FANTASY 30th Anniversary Tracks 1987-2017 SQEX-20044~5 Soundtrack
01.17 Rebirth: 2017 Covers N/A Fan Arrangement

2017

12.14 Final Fantasy Solo Piano: Vol. 2 N/A Fan Arrangement
11.17 VGM Violin: Level III N/A Fan Arrangement
10.29 FF VIOLIN VIβ N/A Fan Arrangement
10.10 Prescription for Sleep: Fight for Your Dreams SMRC-1021 Fan Arrangement
09.21 SQUARE ENIX MUSIC SAMPLER CD vol.12 SQEX-10627 Unclassified
08.03 Enjoy the Show SIGNED Audio CD 17216-CD-0005 Arrangement, Vocal
07.26 Child album Distant Worlds IV: more music from FINAL FANTASY SQEX-10601 Arrangement
06.30 Distant Worlds IV: more music from FINAL FANTASY AWR 10109 Arrangement
04.02 FINAL FANTASY 30th ANNIVERSARY COMPOSERS' SELECTION SQEX-10595 Unclassified
03.25 Retropander N/A Fan Arrangement
02.24 Child album Final Fantasy XV Original Soundtrack 88985406522 Soundtrack
02.22 Piano Collections FINAL FANTASY XV: Moonlit Melodies SQEX-10586 Arrangement

2016

12.21 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack SQEX-10566~9 Soundtrack
12.21 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack SQEX-20030 Soundtrack
12.21 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack [Limited Edition] SQEX-20027~9 Soundtrack, Arrangement, Vocal
12.21 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack Unreleased Trailer Music Collection SQEX-10584 Soundtrack
12.06 A Yoko Shimomura Christmas N/A Fan Arrangement
11.29 FINAL FANTASY XV ULTIMATE COLLECTOR'S EDITION SPECIAL SOUNDTRACK SQEX-20026 Soundtrack
11.29 FINAL FANTASY XV Original Soundtrack SQEX-20030H1 Soundtrack
11.29 FINAL FANTASY XV Prologue ~Tabidatsu Mono, Nokoru Mono~ SE-W0022 Drama
09.15 SQUARE ENIX MUSIC SAMPLER CD VOL.11 SQEX-2016P Unclassified
09.13 PLATINUM DEMO FINAL FANTASY XV ORIGINAL SOUNDTRACK PS Plus Edition N/A Soundtrack
08.12 Songs from Final Fantasy XV N/A Vocal

2015

11.07 FINAL FANTASY Music Sampler CD -Limited Edition- SQEX-2015P2 Soundtrack, Arrangement, Vocal

2014

03.26 memória! / The Very Best of Yoko Shimomura SQEX-10431 Soundtrack

Images


Added
May 9, 2023 11:07 AM
Edited
May 9, 2023 12:00 PM
Page traffic
53 visitors
Page built in
0.12 seconds