VGMdb

Little King's Story

(Game Release)
Submitted by Jimby on Jul 12, 2022 09:28 AM
Product
Release Date
April 24, 2009
Release Type
Official Release
Platform
Nintendo Wii
Region
Europe
Organizations
CING / / (Developer), townfactory / / (Developer), Rising Star Games / / (Publisher)

Credits

Sound Programmer / Makoto Kikuchi
Sound Design / VANPOOL Inc.
SE Designer / Masanori Adachi / , Kiyoshi Hazemoto / , Tomoko Sano / , Minoru Kida / , Soyoko Nakajima
Sound Composition Team / Delfisound Inc.
Arranger / Yutaka Minobe / , Yoko Shimomura /
Composer / Yutaka Minobe /
Sound Product Manager / Yukifumi Makino /
Sound Creator / Shinpei Yamashita
Recording Engineer / Shigenobu Mashiko, Satoshi Nakazawa / , Toshihiro Hayano /
Assistant Engineer / Kayoko Umeda / , Yuko Matsuda
Violin / Kimiko Nakagawa / , Hiromichi Hara / , Masahiro Morita / , Akihiro Iwamura / , Toshihiro Takai / , Makiko Tomokiyo / , Takao Furihata / , Hiroyuki Matsuda /
Viola / Naotsugu Masutani, Toshiyuki Akiyama /
Cello / Masami Horisawa / , Hiroshi Miyasaka /
Contrabass / Takashi Konno /
Flute / Hideo Takakuwa
Oboe / Tomoka Hirota / , Satoshi Shoji /
Clarinet / Tadashi Hoshino /
Bassoon / Yoshihide Kiryu /
Percussions / Mari Kotake /
Trumpet / David Herzog, Shigeo Ohkura /
Horn / Masato Yoshinaga / , Yasushi Katsumata /
Piano / Shinko Ogata / , Yutaka Minobe /
Chorus / Tokyo Philharmonic Chorus /
Conductor / Koji Haijima
Guitar / Mikihiko Matsumiya /
Trombone / Masaaki Ikeda /
Vocal / Yuka Uchiyae /
Music Transcription / Tomio Kitamura, Toshiaki Yoshio
Booking / Fumio Takano / , Emari Mamiya / (Genuine), Kan Hashimoto / (Jailhousemusic Inc.)
Filter

Albums

Added
Jul 12, 2022 09:21 AM
Edited
Jul 12, 2022 09:21 AM
Page traffic
11 visitors
Page built in
0.03 seconds