VGMdb

Saga of Fantasm:A

(Game Release)
サーガ・オブ・ファンタズマ
Saga of Fantasma
Submitted by cal on Jul 29, 2020 02:27 PM
Product
Release Date
October 17, 2013
Release Type
Official Release
Platform
Apple iOS
Region
Japan
Organizations
PAON / / (Developer), GREE / / (Publisher), Dog Ear Records Co., Ltd. / / (Music Production)

Credits

Music Produced by / Nobuo Uematsu /
Composed by / Nobuo Uematsu / , Yoshitaka Hirota / , Tsutomu Narita / , Kumi Tanioka /
Arranged by / Yoshitaka Hirota / , Tsutomu Narita / , Kumi Tanioka /
Performed by / Yoshitaka Hirota / , Tsutomu Narita / , Kumi Tanioka /
Orchestrated by / Tsutomu Narita /
Conductor / Koji Haishima /
Flute / Hideyo Takakuwa / , Anna Yoshida /
Oboe / Satoshi Shoji / , Mayuko Morieda /
Clarinet / Kimio Yamane / , Fumie Kuroo /
Bassoon / Masao Osawa / , Yumi Kikkawa /
Horn / Otohiko Fujita / , Yasushi Katsumata / , Mitsuo Matsuura / , Shiro Ide /
Trumpet / Sho Okumura / , Teppei Kawakami / , Shintaro Ishii /
Trombone / Eijiro Nakagawa / , Nobuhide Handa / , Koichi Nonoshita /
Tuba / Kazunori Kubo /
Percussion / Midori Takada /
Harp / Tomoyuki Asakawa /
Strings / Oshikane Strings
1st Violin / Takayuki Oshikane / , Yuki Sugiyama / , Tsunehiro Shigyo / , Yuki Nanjo / , Shoko Oki / , Motoko Fujiie / , Shohei Yoshida / , Kenta Kuroki /
2nd Violin / Machi Okabe / , Aya Yokomizo / , Yukiko Iwato / , Emiko Ujikawa / , Nagisa Kiriyama / , Miho Shimokawa /
Viola / Kiyo Kido / , Rie Akimoto / , Rie Kanaya / , Akiko Seki /
Cello / Masami Horisawa / , Takahiro Yuki /
Contrabass / Jun Saito, Koji Akaike /
Recording Engineer / Hiroyuki Akita /
Mixing Engineer / Yoshitaka Hirota / , Tsutomu Narita / , Kumi Tanioka / , Hiroyuki Akita /
Recording Studio / Sound City
Mixing Studio / Sound City
Mastering Engineer / Hiroyuki Maruyama / (TTS PRODUCTS)
Mastering Studio / Studio MWS
Studio Coordination / Hirotaka Karaki / (Sound City)
Musician Coordination / Asuka Tozawa / (UCHIDA ONGAKU JIMUSHO)
Music Engraved / Takayasu Seo / (Ruth-ya)
Music Director / Hiroki Ogawa / (Dog Ear Records)
Executive Producer / Reiko Uematsu / (Dog Ear Records)
Sound Engineer / Taihei Sato /
Assistant Sound Engineer / Shingo Inoue /
Sound Coordinator / Tatsuya Minami /

Notes

BGM
Dog Ear Records
Music Produced by
  Nobuo Uematsu
Composed by
  Nobuo Uematsu
  Yoshitaka Hirota
  Tsutomu Narita
  Kumi Tanioka
Arranged, performed, and mixed by
  Yoshitaka Hirota
  Tsutomu Narita
  Kumi Tanioka

Main Theme "Saga of Fantasm:A"
Composed by
  Nobuo Uematsu
Orchestrated by
  Tsutomu Narita
Conductor
  Koji Haishima
Flute
  Hideyo Takakuwa
  Anna Yoshida
Oboe
  Satoshi Shoji
  Mayuko Morieda
Clarinet
  Kimio Yamane
  Fumie Kuroo
Bassoon
  Masao Osawa
  Yumi Kikkawa
Horn
  Otohiko Fujita
  Yasushi Katsumata
  Mitsuo Matsuura
  Shiro Ide
Trumpet
  Sho Okumura
  Teppei Kawakami
  Shintaro Ishii
Trombone
  Eijiro Nakagawa
  Nobuhide Handa
  Koichi Nonoshita
Tube
  Kazunori Kubo
Percussion
  Midori Takada
Harp
  Tomoyuki Asakawa
Strings
  Oshikane Strings
1st Violin
  Takayuki Oshikane
  Yuki Sugiyama
  Tsunehiro Shigyo
  Yuki Nanjo
  Shoko Oki
  Motoko Fujiie
  Shohei Yoshida
  Kenta Kuroki
2nd Violin
  Machi Okabe
  Aya Yokomizo
  Yukiko Iwato
  Emiko Ujikawa
  Nagisa Kiriyama
  Miho Shimokawa
Viola
  Kiyo Kido
  Rie Akimoto
  Rie Kanaya
  Akiko Seki
Cello
  Masami Horisawa
  Takahiro Yuki
Contrabass
  Jun Saito
  Koji Akaike
Recording and mixing engineer
  Hiroyuki Akita
Recording and mixing studio
  Sound City
Mastering engineer
  Hiroyuki Maruyama (TTS PRODUCTS)
Mastering studio
  Studio MWS
Studio coordination by
  Hirotaka Karaki (Sound City)
Musician coordination by
  Asuka Tozawa (UCHIDA ONGAKU JIMUSHO)
Music Engraved by
  Takayasu Seo (Ruth-ya)

Music director
  Hiroki Ogawa (Dog Ear Records)
Executive producer
  Reiko Uematsu (Dog Ear Records)

SOUND
Sound Engineer
  Taihei Sato
Assistant Sound Engineer
  Shingo Inoue
Sound Coordinator
  Tatsuya Minami

Albums

No albums linked.
Added
Jul 29, 2020 02:27 PM
Edited
Jul 29, 2020 02:38 PM
Page traffic
197 visitors
Page built in
0.04 seconds